Dlaczego?

Konsulting akustyczny

Światowa Organizacja Zdrowia WHO opracowała dokument, w którym na podstawie licznych badań opisała wpływ hałasu na zdrowie człowieka World Heaith Organization Guidelines of Community Noise. W dokumencie tym zapisano że hałas może powodować zaburzenia snu, nerwicę, zmęczenie, a nawet zaburzenia krążenia.

Brak koncentracji

Liczne badania wykazują jaki wpływ ma hałas na pracownika biurowego czy uczących się. Koncentracja w cichym pomieszczeniu przy poziomie tła akustycznego 35 dB w administracji wynosi 90%, a podczas wykonywania zadań logicznych 72%. Natomiast jeżeli tło akustyczne osiąga poziom 50-70 dB (typowa sala lekcyjna 65 dB) to o ile w administracji koncentracja spada jedynie do 80%, to podczas uczenia się czy wykonywania zadań logicznych koncentracja wynosi jedynie 36%.  Zakłócający hałas w tle pogarsza  zdolność do podejmowania decyzji, jasnego myślenia, wpływa negatywnie na pamięć krótkotrwałą. Niezwykle ważne jest to by w miejscu do nauki, także w domu, tło akustyczne nie przekraczało 35 dB.

Rozdrażnienie

WHO ustaliło, że hałas powyżej 50 dB może powodować umiarkowane rozdrażnienie przeszkadzające w relaksowaniu się. Znaczne rozdrażnienie występuje już na poziomie 55 dB. W centrach dużych miast poziom hałasu spowodowany ruchem ulicznym wynosi ponad 60 dB i dlatego niełatwo jest uzyskać odpowiedni komfort akustyczny wewnątrz domów jak i na zewnątrz np. w parkach.

Zaburzenia snu

Zaburzenia snu mogą występować przy zewnętrznym hałasie na poziomie 45 dB, lub przy wewnętrznym, np. od urządzeń technicznych, klimatyzacji, na poziomie 30 dB. Dobre okna potrafią dobrze zredukować poziom hałasu zewnętrznego wnikającego do sypialni nawet z 60 dB, jednak konieczne jest wtedy zastosowanie innego sposobu wentylacji.

Zrozumiałość mowy

Ludzka mowa bez wysilania głosu generuje dźwięk na poziomie 50-60 dB. Aby była całkowicie zrozumiała wymagana jest różnica 15 dB od poziomu zakłócającego tła akustycznego. Przy poziomie hałasu tła powyżej 35-40 dB wciąż można rozmawiać, jednak wiąże się to z większym wysiłkiem. Ważne jest także zapewnienie prywatności rozmowy np. w gabinetach. 

Uszkodzenie słuchu

Bardzo dużym problemem jest hałas w  fabrykach, gdzie pracownicy spędzają kilka godzin dziennie w pobliżu hałaśliwych maszyn. Zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego pracownik nie powinien być narażony na poziom ekspozycji LEX,8h powyżej 80 dB.

Hałas bytowy i środowiskowy na poziomie 60-70 dB mimo, że ma wyraźny wpływ na samopoczucie i zdrowie, nie zagraża poważnie słuchowi. Może być za to denerwujący i sprawiać, że czujemy się zmęczeni i zestresowani. Utrudnia komunikację, wywołuje stres, którego skutkiem jest podwyższenie ciśnienia tętniczego. Przyczynia się do wzrostu napięcia psychicznego i zwiększa skłonność do agresji lub depresji. Przyspiesza zmęczenie i nie pozwala nam w pełni wykorzystać czasu pracy, a po niej wypocząć.

A jakie poziomy hałasu towarzyszą nam podczas codziennego życia doskonale przedstawiono w raporcie o stanie akustycznym największych aglomeracji w Polsce "Polska w decybelach".

Korytarz w szkole podstawowej 84,2 dB

Obiad w stołówce szkolnej 85,6 dB

Stacja metra 80 dB

Hałas w biurze od ulicy 59,3 dB

Open space 68 dB

Strefa gastronomiczna w centrum handlowym 71,3 dB

Głośne osiedle mieszkaniowe 73 dB

Link do raportu:

https://event.webcaster.pl/media/pliki/raport_polska_w_decybelach.pdf

GDZIE JESTEM?

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • Biały LinkedIn Icon

 +48 692 812 795

michal.czech@offnoise.pl

OFFNOISE Michał Czech

Adres:  Opolska 24  46-060 Złotniki

NIP:  9910355549    Regon: 386205668

W przypadku pytań ogólnych proszę o kontakt

Dzięki za wiadomość!