top of page

jak wygląda usługa?

Konsulting akustyczny

Interesuje Cię jak wygląda ze mną współpraca i jak podchodzę do realizacji zadania? Jakie są kolejne kroki, etapy? Od czego zaczniemy i na czym skończymy? Jakie informację będę od Ciebie potrzebować i co daję od siebie?

Konsultacje biznesowe

Wykonywanie obliczeń izolacyjności akustycznej w planowanych budynkach w naszym kraju nadal jest rzadkością. Do wykonania takich obliczeń trzeba posiadać odpowiednią wiedzę oraz specjalistyczne oprogramowanie obliczeniowe co wiąże się z zatrudnieniem specjalisty, a z tym dodatkowe koszty. W związku z tym architekci często projektują w sposób szablonowy i we wszystkich budynkach stosują te same sprawdzone rozwiązania i materiały. Tymczasem izolacyjność akustyczna zależy nie tylko od rodzaju przegrody, lecz także od wymiarów pomieszczenia oraz przenoszenia bocznego przylegających ścian i stropów. Obliczenia powinny być więc wykonywane w odniesieniu do konkretnego budynku.

Każde zadnie wymaga indywidualnego podejścia.

Koncepcja

 

Poznanie intencji architekta lub inwestora po to żeby wiedzieć w jakiej przestrzeni izolacyjności akustycznej przegród będziemy się poruszać. Czy mamy do czynienia z technologią masywną czy lekką, czy podłogi będą tradycyjne na wylewce czy podłoga technologiczna podniesiona, wykładzina czy deska? Ustalenie ogólnych problemów jakie mogą wystąpić. Konsultant akustyczny sugeruje, pomaga, wspiera, doradza.

Operat środowiskowy

 

Zanim budynek powstanie należy przeprowadzić analizę związaną z hałasami otoczenia. Każdy projektowany obiekt należy zabezpieczyć akustycznie, a otoczenie zabezpieczyć przed nim, żeby hałas jaki wprowadza do środowiska nie zaburzył normatywnych wymagań. Wykonywane są pomiary w miejscu inwestycji, otrzymane wartości wprowadza się do symulatora, tworzona jest mini mapa akustyczna. Wyliczany rozkład hałasu na poszczególne elewacje określa nam jaki poziom izolacyjności przegród zewnętrznych będzie potrzebny do uzyskania oczekiwanego komfortu akustycznego wewnątrz budynku.

Projekt budowlano-wykonawczy

 

Określane są wymagania ogólne oraz wymagania normowe w zakresie ochrony przeciwdźwiękowej, odnosimy się tutaj do grupy norm PN-B 02151. Sporządzane są wytyczne dla branż, przede wszystkim wentylacyjne, wod-kan, IT, elektryczne (sposób prowadzenia kanałów, korytek, gniazd, rozwiązania, dobór urządzeń, tłumików akustycznych)  W tej części jest najwięcej pracy projektowej gdzie wzajemnie z zaprzyjaźnionym architektem często się kłócimy, a z nowo poznaną pracownią wymieniamy się eleganckimi e-mailami. Projektowane są ściany, sufity i podłogi o odpowiedniej izolacyjności akustycznej. Następnie zajmujemy się akustyką wnętrz w celu zminimalizowania hałasu pogłosowego, oraz sprawienie aby zrozumiałość mowy była wysoka. 

Nadzór autorski

 

Jest to bardzo ważny element przy każdym projekcie. Weryfikowana jest poprawność wykonania projektowanych rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych, a także kontroluje się stosowanie do wytycznych branż instalacyjnych. Konsultant akustyczny powinien być w ważnych momentach powstawania obiektu takich jak budowa klatek schodowych by się upewnić że zastosowano izolację akustyczną. Przy zamykaniu ścian by się upewnić że poprawnie ułożono materiał izolacyjny i czy jest podwójne okładzinowanie oraz że jest uszczelnianie po każdym okładzinowaniu, czy profile mają uszczelnienia akustyczne. Podczas wykonywania podłóg pływających czy nie ma mostków akustycznych. Transfery rur, uszczelnienie osadzeń futryn drzwiowych. Często ani kierownik, ani przeszkolona osoba nie zwróci uwagi na detale.

Pomiary powykonawcze

 

Inwestor powinien mieć pewność tego w co zainwestował i poznać obiektywne parametry izolacyjności akustycznej.

Na końcu mamy piękny obiekt, którym możemy się cieszyć, w którym wzajemnie sobie nie przeszkadzamy.

Wszyscy są zadowoleni.

Jest estetycznie i komfortowo akustycznie.

bottom of page